📷 Skupinová práce (1. 10. 2019)

Děti plnily různé úkoly v malých skupinkách. Jedním z nich bylo změřit výšku a rozpětí každého dítěte…

Skip to content