Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče,

naše škola nabízí pro Vás a Vaše děti kvalitní péči zaměřenou na harmonický rozvoj žáků a na pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Vy i Vaše děti máte možnost využívat poradenské služby, které poskytuje školní poradenské pracoviště v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb (v platném znění).

Mgr. Lucie Vítková

speciální pedagog
lucie.vitkova@zstravnickova.cz

Mgr. Lenka Běloušková

školní psycholog
lenka.belouskova@zstravnickova.cz

Mgr. Jana Mácová

Metodik prevence
jana.macova@zstravnickova.cz

Mgr. Olga Bočková

zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
M, Př
olga.bockova@zstravnickova.cz
Skip to content