Školní poradenské pracoviště

Výchovný a kariérní poradce -

Mgr. Olga Bočková

Telefon: 603 189 642, 251 091 647

Speciální pedagog -

Mgr. Lucie Vítková

Telefon: 730 897 804

Školní psycholog -

Mgr. Lenka Běloušková

Telefon: 603 141 070

Metodik prevence -

Mgr. Jana Mácová

Skip to content