Kontakty

Ředitel školy -

PaedDr. František Hanzal

Telefon: 603 420 513, 251 091 650, 235 522 160

Statutární zástupce školy -

Mgr. Olga Bočková

Telefon: 603 189 642, 251 091 647

Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň -

Mgr. Ilona Žďárská

Telefon: 605 427 267, 251 091 658

Výchovný a kariérní poradce -

Mgr. Olga Bočková

Telefon: 603 189 642, 251 091 647

Speciální pedagog -

Mgr. Lucie Vítková

Telefon: 730 897 804

Školní psycholog -

Mgr. Lenka Běloušková

Telefon: 603 141 070

Metodik prevence -

Mgr. Jana Mácová

Vedoucí školní družiny -

Jitka Vašíčková

Telefon: 606 787 907, 251 091 657

Vedoucí školní jídelny -

Gabriela Brandtová

Telefon: 251 091 645, 727 871 935

Ekonomka a personalistka -

Radka Dohnalová

Telefon: 603 361 692, 251 091 640-41

Hospodářka školy -

Monika Seidlová

Telefon: 720 067 446, 251 091 640

Předseda Školské rady -

Ing. Vít Bobysud

Telefon: 235 011 464

Pověřenec pro řešení GDPR -

Mgr. Tomáš Tesarčík

Telefon: 235 011 514

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Trávníčkova 1744
Trávníčkova 1744/4, Stodůlky
155 00 Praha 5

 

IČO: 68407904
DIČ: CZ68407904
Datová schránka: azuv2kn

Skip to content