2. světová válka – rodinná historie

V pátek 15. 3. nás navštívila paní Vlasta Somrová, babička Emy z 9. A, aby deváťákům vyprávěla o svém dětství za 2. světové války. Pochází z venkova, kde sice nebyla kritická nouze o jídlo, ale rozhodně ne dostatek, a takovou čokoládu děti tehdy neznaly. Vzpomínala, že ve vsi bydlel i zrádce, který byl po válce popraven. A také si jako malá holčička pamatovala, jak se zde ubytoval na konci války sovětský maršál Malinovskij.

Děkujeme za osobní vzpomínky, které budeme moci porovnat s pohledem historika, jenž přijde ve středu 20. 3. s programem Jak se žilo v protektorátu.

 

Marcela Fuglíková

 

Skip to content