500 dní s Amos Vision

Nejfrekventovanějším místem naší školy je již 500 dní interaktivní panel ÁMOS Vision. Na první pohled je jasné, že tento panel není jenom klasickou informační tabulí. Dotyková obrazovka ve spojení se školním informačním systémem poskytuje našim žákům, učitelům a zaměstnancům okamžitý přístup k aktuálním informacím, které se týkají rozvrhu školy, suplování, plánu akcí a jídelníčku. To vše na jedno kliknutí, což výrazně usnadňuje organizaci a plánování a zvyšuje efektivitu práce. Během přestávek mají žáci možnost prozkoumávat obsah interaktivní formou. Na jednom místě najdou kvízy, webové stránky, soutěže, tipy na vzdělávání a seberozvoj. Jedním z největších bonusů tohoto interaktivního panelu je i jeho přínos pro životní prostředí. Díky této technologii jsme výrazně snížili spotřebu toneru a papíru a přispěli tím k udržitelnějšímu provozu školy a k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

Instagram

Skip to content