51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání

Každým rokem do naší školy přibude mnoho žáků s odlišným mateřským jazykem. Uvědomujeme si, že i pouhá změna školy bývá pro žáky v rámci jedné země velmi těžká. Natož pak pokud se dítě musí zorientovat v úplně cizí zemi a v jazyce, kterému vůbec nerozumí.

Proto jsme se rozhodli zapojit do dvouletého projektu začínajícího již v březnu letošního roku, který je spolufinancován Evropskou unií. I přesto, že nám začátek projektu ztížilo zavedení nouzového režimu a zrušení docházky do škol, nelenili jsme a po malých krůčcích jsme na projektu začali distančně pracovat. Jinak tomu není ani v těchto dnech. Mimo distanční výuku naši učitelé intenzivně pracují právě na svých dílčích projektech.

Po dobu dvou let bude na naší škole probíhat několik aktivit, které budou otevřené nejen žákům a rodičům naší školy, ale také široké veřejnosti. Mnoho z nich však není na první pohled vidět, např. tvorba metodické příručky pro učitele – Jak pracovat s žákem s OMJ na základní škole či příručky pro příchozí žáky a rodiče s OMJ v různých jazykových mutacích; tvorba školního plánu multikulturní výchovy, který bude následně poskytnut jako inspirace jiným školám; stejně tak plán udržitelného rozvoje. Součástí je i výuka českého jazyka, založení školního parlamentu a organizace adaptačních kurzů a různých komunitních aktivit, kterých jste se už měli možnost účastnit.

Naším cílem je být zase o krok dál ke zkvalitnění výuky na škole. Jistě tyto aktivity nepomohou pouze žákům s odlišným mateřským jazykem, ale vše bude pevně spjato i s výukou a podporou žáků, jejichž mateřský jazyk je český. Budeme moc rádi, když práci našich/vašich pedagogů podpoříte a budete se účastnit nejen komunitních aktivit, ale také například dotazníkových šetření.

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

Skip to content