Kritéria pro zápis do ZŠ

Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2018/2019 čtyři první třídy po 24 žácích. Třídy mohou mít skupiny bez zaměření, s rozšířenou výukou tělesné výchovy a s výukou matematiky metodou prof. Hejného. S výukou anglického jazyka začínají všechny první třídy. Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:

 

1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu

2. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

3. Kritérium : ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu

4. Kritérium : uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)

5. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

6. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy

7. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

8. Kritérium : ostatní uchazeči

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Školský obvod FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744:

Bellušova
Drahelčická
Fantova
Holýšovská
Chlupova
Jeremiášova- ostatní čísla popisná, které nespadají pod ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878; ZŠ, Praha 13, Janského 2189 a ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580
K Chabům
K Jinočanům
K Náplavce
K Řeporyjím
Ke Studni
Mirešická
Na Klínech
Nad Brůdkem
Neustupného
Oistrachova
Otavova
Pod Náplavkou
Pod Vrškem
Podle lomu
Na Samotě
Poncarova
Pražský okruh
Smíchovská
Trávníčkova
U Hasičské zbrojnice
V Brůdku
+ obec Jinočany , Chýnice

 

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

Skip to content