Třídní stránky 2. C

Třídní učitel: Mgr. Pekárková Kristína

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jakzyk

Synonyma, antonyma Slova nadřazená, podřazená, souřadná Psaní u, ů, ú – pravidla psaní Upevňování velkých psacích písmen, diktáty Přepis, opis Tvrdé souhlásky a tvrdé skupiny – H, CH, K, R, D, T, N HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY Měkké souhlásky a měkké skupiny – Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň ŽI, ŠI, ČI, ŘI, CI, JI, DI, TI, NI DĚ, TĚ, NĚ Diktát – pololetní práce 2.ročníku Zuzana přišla domů. Teta Jiřina má zajímavou práci. Tatínek utíral prach. Je stůl zase čistý? Utři ty skvrny ! Les je zavátý. Půjdeme k rybníku? (Ano, jedná se o kombinaci předchozích diktátů.)

Matematika

Počítání do 20 s přechodem Počítání se závorkami Počítání do 100 Pololetní test z MATEMATIKY – pondělí 20. 1. 2020 obsah – počítání do dvaceti s přechodem – počítání se závorkou, počítání do 100 bez přechodu – sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu – sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem – zaokrouhlování na desítky -násobení

Prvouka

Pololetní zkoušení z ČjS (pro vybrané žáky) Stromy a keře (rozdíly mezi stromem a keřem, rozdíly mezi stromem listnatým a jehličnatým, rozeznání základních druhů stromů, listů a plodů) Peckovice – malvice – bobule (prac. sešit. str. 15) Zelenina dle využívaných částí – list, cibule, plod, květenství , kořen (prac.sešit str. 16) Zima – zimní sporty, kdy začíná zima, svátky v zimě Rodina – příslušníci, svátky, narozeniny Lidské tělo – základní části, nemoc, úraz, kam voláme pro případ úrazu? Drobná ošetření/ vážná zranění, příznaky nemoci, druhy nemocí Povolání – typy povolání

Čtenářský deník

Za měsíc říjen žáci odevzdají do 4. 11. 2019. Následující termíny: Za listopad: Pondělí 2.12. 2019 Za prosinec: Pondělí 6. 1. 2020 Za leden: Pondělí 3. 2. 2020 Za únor: Pondělí 2. 3. 2020 Za březen: Pondělí 6. 4. 2020 Za duben: Pondělí 4. 5. 2020 Za květen: Pátek 5. 6. 2020

Diktáty k procvičování

Možnost procvičit si diktáty, které píšeme každé úterý – najdete zde -> Diktát č.1. Zuzana přišla domů. Teta Jiřina má zajímavou práci. Tatínek utíral prach. Je stůl zase čistý? Utři ty skvrny ! Diktát č. 2 Les je zavátý. Neupadni ! Půjdeme k rybníku ? Okolo najdeš ledová zrcadla. Nezapomeň brusle ! Chlapci si vezmou také hokejky. Diktát č. 3 Kotě sedí na topení. Proč to neděláš sám? Těsně za mnou spadl Čeněk do sněhu. Seděl na besedě. Stalo se něco? Diktát č. 4 Venku sněží. Počkejte na Matěje ! Květiny na okně voní. Máš obuté obě boty? Půjdeme pěšky. Pes je věrný přítel člověka.

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Skip to content