Třídní stránky 3. A

Třídní učitel: Mgr. Melicharová Lada

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jazyk

Co by děti již měly zvládat: slovotvorba, tvoření příbuzných slov, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách vyjm. slova – B, L, M, Z (procvičujeme) Aktuální látka: vyjmenovaná slova (seznámení se s významy slov + příbuznost) M

Matematika

Důležité k procvičování: písemné sčítání a odčítání pamětné sčítání a odčítání (k využití sčítacích trojuhelníků) násobilka (možno využít indického násobení, pavučin) Každou hodinu probíráme různá prostředí – prostředí se opakují. Aktuálně se ptejte se dětí na histogram. Neříkejte jim, jak to má být. Ptejte se jakoby jste absolutně nevěděli o co jde (což s emůže stát), ptejte se jak a proč a jak se dostali k nějakému výsledku, dělejte chyby, ať je děti odhalí. Pokud neodhalí, otázkami se dostejte ke správnému výsledku. Následující týden bude orientace v prostoru čtverečkovaného papíru za pomoci šipek (známe z beebotů).

Člověk a jeho svět

lidské tělo/zdraví, vesmír

Domácí úkoly

Viz příspěvek Důkazy o učení

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Galerie

Skip to content