Třídní stránky 3. B

Třídní učitel: Mgr. Křivanová Eva

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jazyk

Opakujeme: vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z; osnova, pracovní postup, slovní druhy, podstatná jména – určování rodu a čísla Procvičujeme: vyjmenovaná slova po V

Matematika

Opakujeme: slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100, násobilka 1 – 10, porovnávání čísel UČÍME SE: sčítání a odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky

Člověk a jho svět

Neživá příroda

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Galerie

Skip to content