Třídní stránky 4. A

Třídní učitel: Mgr. Čánská Kristýna

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jazyk

24.2. – 8.2. Český jazyk

Matematika

24.2. – 28.2. Matematika uč. str. 50, 51 PS 2. díl str. 13 Početníček str. 19 Písemné dělení Geometrie: Rýsování trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost

Člověk a jeho svět

24.2. – 28.2. Dějepis: Lucemburkové v Čechách, str. 34, 35 Přírodověda: Nerosty a horniny, str. 42, 43 PS str. 25 Zeměpis: Půda a zemědělství, str. 31, 32 PS str. 20

Informatika

Úvod do prezentace

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Galerie

Skip to content