Třídní stránky 4. B

Třídní učitel: Mgr. Hamrová Věra

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jazyk

Na dobu mimořádné situace v zemi jsem dětem zadala v českém jazyce ještě ve škole učivo na procvičování a to konkrétně: Pravopisníček s draky- opakování vzorů podstatných jmen od str. 29 do str. 35, Anastázka vyplňuje do str. 28 celý sešit. V červeném pracovní sešitě str. 46-49, v učebnici cvičení a látka od str.87-96. Děti by jistě měly přečíst nějakou knížku. Další procvičování máme na gramar.in a umimecesky.cz, hesla jste dostali v emailu. Zatím počítám, že úkoly v sešitech by měly stačit do příštího týdne.

Matematika

Na dobu mimořádné situaci v zemi jsem dětem ve škole zadala do pracovních sešitů následující procvičování: Početníček str. 29-30 Pracovní sešit str. 13/1, 14/3,4, 15/6,7,8 Vše je procvičování, bohužel jsme měli začít převody jednotek, ale to bych ráda nechala na školu. Další možné procvičování mají děti na internetu na stránkach matika.in, zlatka.in, umimematiku.cz, hesla jsem poslala v mailu.

Člověk a jeho svět

Na mimořádnou situaci v zemi jsem dětem ve škole rozdala materiály ke Karlu IV. na tvorbu lapbooku, můžete mi poslat fotky, jak se povedl. Ostatními předměty vás zatím nechci zatěžovat, v přírodovědě jsme měli navazovat na převody jednotek a měřit, vážit a další. Ve vlastivědné části probírat průmysl a ochranu přírody v ČR. Nějaké materiály na procvičování mají děti na umimefakta.cz, heslo jsem zaslala v mailu. Kdyby děti chtěly, mohou také sledovat Dějiny udatného národa českého, které sledujeme v dějinách. Přímo na stránkách pořadu je spoustu dalších kvízů, her a zajímavostí. Video je krátké, ale výstižné, dejiny.ceskatelevize.cz .

Angličtina

V době mimořádné situace paní učitelka zadala dokončit 5. lekci- učebnice str. 38, 39. V 6. lekci napsat slovíčka a naučit se měsíce (většinou již znají), dny v týdnu. Procvičovat mohou i na umimeanglicky.cz, hesla jsem vám zadala na emailu.

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Skip to content