Třídní stránky 5. A

Třídní učitel: Mgr. Skálová Eva

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jazyk

Český jazyk Učebnice: str. 71 – 73 Pracovní sešit: 44 – 46 věcné čtení, skupiny bě, pě, vě, mě, předpony s, z, vz –

Matematika

Matematika Učebnice: str. 61, 62 100 Pracovní sešit: str. 17, 18 desetinná čísla – znázornění, porovnávání, jednotky času, hmotnosti geometrie – jednotky obsahu

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět Dějiny str. 26 – 28 PS – 17 Národní probuzení Přírodověda s. 43, 44 PS – 22 – 24 Přizpůsobivost rostlin Vlastivěda str. 40, 41 PS – 31, 32 Česká republika – nerostné bohatství, průmysl

Angličtina

Angličtina Učebnice : 34 Prac. sešit : 46

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Skip to content