Třídní stránky 5. C

Třídní učitel: Mgr. Bělochová Kristýna

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jazyk

učebnice – str. 27-36 pracovní sešit – str. 19-24 Pravopisníček – str. 27-30 přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací

Matematika

učebnice – str. 20-36 pracovní sešit – str. 17-22 početníček – do str. 20 dělení dvouciferným číslem, písemné násobení, slovní úlohy Geometrie – opakování: úsečka, polopřímka, přímka poloha dvou přímek – rovnoběžky, různoběžky a kolmice, mnohoúhelníky

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět Přírodověda (PO) Učivo : Neživá příroda ( voda,vzduch, teplo, světlo, půda) Učebnice : do str. 15 Pracovní sešit : str.9 Vlastivěda ( ÚT) Učivo :Karlovarský kraj Učebnice : do str.9 Pracovní sešit : do str.9 Dějiny (PÁ) Učivo : Život v baroku Učebnice : do str.11 Pracovní sešit: do str.9

Angličtina

učebnice – do str. 19 pracovní sešit – do str. 15 Pracovní listy, poslech news, čtení textů, práce s časopisem R&R. Lekce U2. Probrané učivo: Introduction, Articles, Numbers, Alphabet, Spelling, verb to be, his, her, your, my,..

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Galerie

Skip to content