Třídní stránky 6. B

Třídní učitel: Mgr. Mácová Jana

Aktuality

No results found.

Co se učíme

INFO

Prosím o podepisování domácích úkolů a oprav sešitů. Pokud děti chybí, mají za úkol si samy zjistit, co zameškaly a doplnit si učivo. Pokud napíši například, že v ČJS probíráme Habsburky, znamená to příslušná kapitola jak v učebnici, tak v pracovním sešitě.

Český jazyk

Opakujeme veškeré probrané učivo. Největším kamenem úrazu se zdají být vyjmenovaná slova, především ta po V. Máme čas se věnovat slohu.

Matematika

Opakujeme veškeré probrané učivo. Připravujeme se na závěrečné práce. Připomínáme si postupy jednotlivých úkonů a více ve věnujeme slovním úlohám. Počítáme obsah a obvod. Pohráváme si s objemem a ještě si budeme povídat o krychlích.

ČJS

Přírodověda: Dokončujeme kapitoly o člověku. Máme před sebou jednoduché stroje. Vlastivěda: Fyzickou geografii Evropy máme za sebou. Probrali jsme už i hospodářství a obyvatelstvo Evropy. Ještě stručně zopakujeme Českou republiku z let minulých. Pokud děti chybí, mají za úkol si samy zjistit, co zameškaly a doplnit si učivo.

Ostatní předměty

INFP: Úkoly děti posílají na informatikavtrave@seznam.cz. Dnešní úkol: Úkol žádný, spíše doporučení. Na stránkách online.seterra.com jsou zeměpisné mapy a doplňovačky. HV: Probíráme historii a vývoj hudby, dodělali jsme baroko. Čeká nás film Amadeus. Pokud děti chybí, mají za úkol si samy zjistit, co zameškaly a doplnit si učivo.

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Galerie

Videa

Skip to content