Třídní stránky 6. C

Třídní učitel: Krbec Tomáš

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jazyk

Český jazyk Opakujeme učivo 4. třídy. Slovesa.

Matematika

Matematika Písemné sčítání a odčítání. Opakování násobilky Dělení se zbytkem

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Galerie

Skip to content