Adaptační kurz 2. C

Pod vedením zkušených lektorů a paní učitelky třídní se třetí týden v září uskutečnil ve 2. C adaptační kurz, který probíhal ve škole i v jejím okolí.

Cílem kurzu bylo pomoci žákům se hlouběji poznat a naučit se mezi sebou lépe komunikovat a vzájemně se respektovat. Pro děti bylo připraveno mnoho úkolů, které leckdy nebyly vůbec jednoduché. Žáci museli spolupracovat a snažit se „táhnout za jeden provaz“, a to v řadě zajímavých aktivit podporujících také vztahy ve třídě. Jako překvapení dostali žáci od paní učitelky možnost nocovat ve škole. Žáci se tohoto úkolu ujali velice dobře a s nadšením a spaní ve škole si moc užili. Celkově se dětem dařilo a ve většině případů se ukázalo, jak důležité je si uvědomovat své hodnoty a také hodnoty ostatních spolužáků.

Na závěr si děti samy složily třídní Ústavu, která je bude provázet po zbytek školního roku a kterou, jak si všichni slíbili, budou dodržovat.

 

Mgr. Kristýna Bělochová

 

Skip to content