ANIMAČNÍ VÍKEND

Zájemci z řad žáků 7. a 8. ročníků se zúčastnili animačního víkendu s neziskovou  organizací Metaculture. Ještě ve škole však absolvovali besedu na téma předsudky. Cílem víkendu bylo toto téma zpracovat na základě vlastních zkušeností animovanou formou. Děti vytvořily tři animační týmy a vylosovaly si lektora animátora. S ním pak prošly celým procesem vzniku animace od návrhu, kreslení scénáře, volby animační techniky, přes přípravu všech rekvizit až po samotné natáčení. To probíhá formou focení drobných změn, které pak při rychlém promítání za sebou vytvářejí iluzi pohybu. Na 1 sekundu filmu musíte vyfotit alespoň 22 fotografie. Děti trpělivě zvládaly dlouhé hodiny práce u fotoaparátu. Odměnou jim byl malý zázrak v podobě jejich filmečků, které si i ozvučily. Vy si je můžete prohlédnout na těchto odkazech:M. Capková

Skip to content