Balíček pomoci rodinám našich žáků

schválilo Zastupitelstvo Magistrátu hlavního města Prahy

Vážení rodiče,

na stránkách MHMP https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi najdete podrobnější informace.

Naše škola se do plnění Opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti zapojila. Podrobnosti najdete ve směrnici, kterou jsem vydal a nabývá účinnosti dne 19.9.2022. Pokud žádáte o prominutí úplaty za stravné a školní družinu, stáhněte si pouze Žádost o prominutí úplaty.

Chcete-li využít příspěvek z Fondu solidarity, stáhněte si pouze Žádost o příspěvek z Fondu solidarity.

                                                                                                 PaedDr. František Hanzal

Skip to content