Beseda s historikem

Ve středu 20. 3. jsme v rámci projektu 2. světová válka pozvali pro žáky 8. a 9. ročníku k 80. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava pana PhDr. Tomáše Zouzala, historika Masarykova ústavu, Archivu Akademie věd ČR a Ústavu pro výzkum totalitních režimů, aby nám představil svou přednášku Jak přežít protektorát. Pomocí výkladu, dobových dokumentů a otázek byly děti motivovány k představě, jak se tehdy žilo. Následná beseda a celkové hodnocení našich žáků ukázalo, že většina z nich má zájem o historii, zvláště pak o mezníky, které se významně zapsaly do dějin naší země.

Děkujeme panu Zouzalovi i za jeho knihu Zabráno pro SS, kterou věnoval do školní knihovny.

 

Marcela Fuglíková

 

Skip to content