Březen – do světa knih vlezem

Měsíc březen je měsícem knih. Proto jsme se rozhodli zrealizovat několik literárních akcí, díky nimž se budou děti seznamovat s knihami všech druhů a žánrů. Na děti čekají tři výzvy, a sice čtenářská, ilustrátorská a fotografická. V rámci čtenářské výzvy budou děti vyhledávat deset různých knih dle zadaných kritérií, poté budou dle vlastní fantazie ilustrovat obal knihy. A abychom si současnou nelehkou dobu zpříjemnili, kdo zná jakoukoli humornou a veselou knihu, představí ji ostatním pomocí originální a veselé fotky. Fotky budou postupně v průběhu měsíce uveřejňovány na školním facebooku a stránkách školy jako inspirace k veselému čtení.

Hodiny literatury zaměříme na čtenářské dílny. A protože se mezi našimi žáky skrývají i budoucí spisovatelé, budou mít tito umělci možnost svou tvorbu představit svým spolužákům. Máme před sebou parádní knižní jízdu .

Mgr. M. Vignerová

Skip to content