Bylo, nebylo…. aneb leden s Karlem Čapkem

Začátek nového roku jsme si v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy zpestřili projektem o Karlu Čapkovi, který jsme uspořádali ke 130. výročí jeho narození.

 

Ve výtvarné výchově žáci tvořili autorův portrét, kreslili motivy z jeho děl, dle vlastní fantazie ilustrovali Devatero pohádek. V českém jazyce četli ukázky povídek, pohádek, cestopisů, utopických románů. Během dvou týdnů shromažďovali Čapkovy knihy z vlastních i veřejných knihoven, z nichž se poté uspořádala výstava ve vestibulu školy.

 

Inspirováni Čapkovou tvorbou psali žáci fejetony a autorské pohádky na téma Bylo, nebylo. Ty nejzdařilejší putovaly do celostátní soutěže „Čapkoviny aneb Žijeme s knihou“ a naši prvňáčci se mohou těšit, že jim tyto pohádky přijdou samotní autoři přečíst.

 

Projekt v žácích prohloubil znalosti o jednom z největších českých spisovatelů a potvrdil, že tvorba Karla Čapka je stále aktuální a jedinečná.

 

Skip to content