Celé Česko čte dětem aneb celotýdenní zábava s knihou

Díky projektu Celé Česko čte dětem se hodiny češtiny na II. stupni proměnily v tvůrčí dílny čtení. Zaměřili jsme se na knihu Betty McDonaldové Paní Láryfáry. Četli jsme ukázky, hráli si se slovy, textem, pantomimicky jsme ztvárňovali „dětské neduhy světa“ a některé příběhy jsme dramatizovali. Na závěr si každý žák zkusil napsat svůj vlastní příběh o „nemoci“, která ho samotného nejvíce postihuje. A tak vznikly zábavné příběhy např. o „nevnímatýdě, nepomáhajitýdě, žranicotýdě, videotýdě, mobilitýdě, ignoratýdě“ aj. Moc nás projekt bavil.

Mgr. Markéta Vignerová

Skip to content