Covidová doba měla i několik málo pozitiv

Jedním z nich je to, že naši pedagogové se mohli spojit s učiteli z jiných zemí a sdílet tak společně zkušenosti se zapojováním žáků s odlišným mateřským jazykem do běžné výuky. Již v minulém roce nám představili učitelé z Francie, jak probíhá začleňování žáků v jejich zemi.

V rámci zahraničních stáží na základních školách, kterých jsme se během 3 let průběžně účastnili, jsme se seznámili s paní učitelkou, která pro nás byla velmi inspirativní. Byla proto požádána, aby představila našim učitelům principy, dle kterých vytváří pracovní listy pro žáky s nedostatečnou znalostí řečtiny.

V rámci projektu financovaného EU (Výzva 58) byla v naší škole vytvořena pracovní skupina, která má za úkol metodicky vést tvorbu podpůrných materiálů pro děti s OMJ a následně je pak ověřovat v praxi.

Webinář pro nás byl proto velkou inspirací!

Mgr. J. Repčáková

Skip to content