Den otevřených dveří online

10. a 11. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Vzhledem k dané situaci jsme workshopy besedu s vedením školy vedli v online formě na Teamsech.

Rodiče se v rámci workshopů seznámili s tím, jak probíhá výuka čtení a psaní pomocí genetické a   analyticko-syntetické metody, kterými ve škole vyučujeme. Paní učitelky je v prezentaci provedly jednotlivými etapami čtení a psaní během celého 1. ročníku.

Workshop k matematice byl zaměřen na rozdíly metod výuky matematiky podle profesora Hejného a klasické výuky matematiky. Rodiče měli možnost si porovnat obě metody výuky matematiky, které rovněž na naší škole vyučujeme.

Poslední workshop byl věnovaný školní zralosti, doporučení, co by mělo dítě před vstupem do školy zvládnout. V rámci workshopu rodiče získali odkaz na aktivity a pracovní listy, které napomáhají dětem získávat různé dovednosti a schopnosti vzhledem k jejich nástupu do školy.

Všechny workshopy i beseda s vedením školy proběhla za vysoké účasti rodičů budoucích prvňáčků. Tímto Vám všem zúčastněným děkujeme za Váš zájem, za Vaše milé komentáře a pochvalu paní učitelkám, které pro vás jednotlivé workshopy připravily.

Těšíme se na Vás i Vaše děti u nás ve škole.

Skip to content