Doplnění zápisních lístků

Vážení rodiče,

začínají se rozbíhat kroužky a mnozí z vás  už mají jasnější představu o odchodech svých dětí z družiny. Pokud chcete tyto údaje doplnit na zadní stranu zápisního lístku, abyste každý den nemuseli vypisovat lístečky, požádejte vychovatele/ky ,aby vám po dětech zápisní lístek k doplnění poslali. Údaji se budeme řídit celý rok (pokud je nezměníte). Jestliže vaše dítě bude odcházet z družiny samo, musí být k údaji o čase připojena věta : „Odchází samo bez doprovodu„. (Na lístek s údajem: „Odchod v 15,30h“ rozhodně vaše dítě samostatně nepustíme.) Ještě prosíme, abyste na lístky s odchodem psali jméno dítěte a třídu, protože často má rodič jiné jméno než dítě a z nečitelného podpisu se dá někdy jen velmi těžko poznat komu lístek patří. Stejně tak nezapomeňte uvést datum, na kdy lístek platí.

Děkujeme za spolupráci

Skip to content