Důkazy o učení

Každé pondělí děti donesou v sešitě na důkaz o učení vypracovaná cvičení za minulý týden.

Možností, kde najít cvičení na aktuální látku je mnoho.

  • Ve třídě jsou desky s pracovními listy.
  • Rodiče vytváří dětem sami.
  • Děti si vytváří samy pro sebe/ nebo s konzultací s rodičem/vyhledávají si na internetu.
  • Děti zároveň mohou využívat všechny učebnice, které máme.
  • Máme dvě učebnice matematiky, které si mohou nosit domu a vypracovávat z nich cvičení. Mohou vzít jakékoli cvičení z pracovního sešitu a znovu ho přepracovat, popřípadě vytvářet alternativní cvičení.
  • Další možností  důkazu o učení je i vypracování pracovního listu pro spolužáky, který rozkopíruju a vložím do černých desek.

 

Cílem je, aby děti samy odhalily svá slabá místa a snažily se na sobě pracovat. Ze školy vím, že moc dobře ví, co jim jde či nejde. Není to o tom, že dostanou domácí úkol, který musí vypracovat. Mohou si najít různé způsoby procvičení.

 

Jednou měsíčně procházíme sešity ostatních a hodnotíme pokrok, inspirujeme se prací ostatních.

 

Najít další rozšiřující materiály je jednoduché, např.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pracovn%C3%AD+listy+vyjmenovan%C3%A1+slova

-> stačí jen do googlu napsat co, zrovna chcete procvičovat + přidat pracovní list; popřípadě doc (=dokument)

V českém jazyce je velmi dobré, pokud budete s dětmi procvičovat diktáty. Vyberte nějaký jev, který dítěti nejde a na ten se zaměřte. Aktuálně jde o i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Vyjmenovaná slova. Velká písmena u vlastních jmen – zde není potřeba diktovat jen vlastní jména, ale jména schovaná mezi ostatními slovy, aby děti odhalily. Velká písmena na začátku vět a interpunkce na konci vět.

V matematice je zásadní násobilka, sčítání a odčítání jak pamětné, tak písemné. Ostatní je rozšiřující látka podporující logické či systematické myšlení (viz učebnice).

Člověk a jeho svět – vybere si téma, které dítě zajímá. Zjistí si informace, vytvoří referát. Rozšíří si aktuální látku. Můžete navštívit tematickou výstavu či film a dítě o tom může napsat a zároveň poreferovat před třídou.

AJ – opakování slovíček, tvoření jednoduchých vět. Vymýšlení si jednoduchého příběhu….

Pokud budou děti doplňovat, nebo přepracovávat nějaké cvičení z pracovních sešitů, domluvili jsme se, že si to do sešitu o důkazu o učení zapíší: předmět, číslo a cvičení.

 

Odkazy na interaktivní procvičování:

gramar.in

matika.in

zlatka.in

 

 

 

 

 

Skip to content