Důležité informace k platbě za šk.družinu

Vážení rodiče,

vaše děti začnou nosit v žákovských knížkách písemnou výzvu o platbě za školní družinu. Na tomto lístku je obecná informace o částce 800 Kč za měsíce září až prosinec. Tato částka se týká dětí, které v loňském školním roce nechodily do družiny (noví žáci ve škole, nově přihlášení žáci do družiny, prvňáčci). Rodiče dětí, které v loňském šk.roce do družiny chodily a tudíž provedli platbu  za leden – červen 1200 Kč, mají nárok na vrácení částky 600Kč za měsíce duben – červen ( uzavření škol a mimořádná dobrovolná docházka). Tyto rodiče prosíme, aby neposílali celou částku 800 Kč, ale jen 200 Kč (800 Kč  mínus 600 Kč).  V případě nejasností se na nás obraťte (nejlépe mailovým dotazem)

Děkujeme za pochopení

Skip to content