EDUKEMP s DDM Stodůlky a kemp Letní výzva s ITveSkole

Poslední týden v červenci proběhly na naší škole ve spolupráci s DDM Stodůlky a ITveSkole letní kempy, kterých se zúčastnilo přes 80 dětí. Každá skupina lektorů (pedagogický personál byl zajištěn PP naší školy) měla připravený pro děti zábavný program, se spoustou zážitkových aktivit a výletů.
Tým nejstarších dětí zvládl za neuvěřitelných pět dní procestovat celý svět. Děti s hlavním hrdinou knihy Julesa Verna, Phileasem Foggem, putovaly z Londýna do Francie, Itálie, Egypta, Indie a Ameriky. Cestou poznávaly tamější země, ve kterých je čekaly zábavné úkoly, hry a výlety. Zažily pravý anglický piknik s čajem o páté, pluly parníkem, navštívily pražskou Eiffelovu věž, lomy Velká Amerika, Mexiko, Malá Amerika a Národní technické muzeum. Na cestách panovala skvělá atmosféra. Cestovatelé si kromě deníku, který si každý den vedli, odnesli domů i mnoho nezapomenutelných zážitků.
Tým 4. a 5. tříd zaměřil většinu svých aktivit na prohloubení přátelských vztahů mezi dětmi a opětovné začlenění se do kolektivu. Kromě hudebně-anglických dílen, čtenářských dílen a jazykových her podporujících rozvoj slovní zásoby a schopnost vyjadřování, se děti vydaly na přírodovědnou vycházku do arboreta u Prokopského údolí, kde poznávaly ovocné stromy a počítaly meandry Prokopského potoka. Nevynechaly ani Zoo koutek v Chuchli, kde se dozvěděly mnoho zajímavého o zvířectvu, které žije na území České republiky. Prošly si stezkou odvahy v Muzeu strašidel a pověstí a dozvěděly se něco o pražských strašidlech a legendách. Celodenní výlet všichni prožili ve sportovním centru v parku Gutovka.
Tým dětí 3. a 5. tříd se také zaměřil na prohloubení sociálních vazeb mezi dětmi. Vztahy mezi dětmi se lektoři snažili podpořit prací ve skupině a několika naučnými výlety. V rámci procvičování se inspirovali metodou “Učíme se venku“, při které si děti mohly vyzkoušet a procvičit Hejného matematiku, zopakovat a procvičovat početní výkony, různé mluvnické kategorie a také se vrátit k několika tématům z předmětu Člověk a jeho svět.
Nejmladší týmy, složené z prvňáčků a druháků, zaměřily své aktivity na komunikaci, kooperaci a praktické využití teoretických znalostí nabytých během školního roku. Děti soutěžily v týmech, poznávaly nová místa i sebe navzájem. Zažily školu v jiném „kabátku“ a vyzkoušely si bezpočet zajímavých výzev. Nechyběly soutěže, tradiční i bláznivé, prozkoumávání nových míst v Praze (jakými jsou například chuchelský Zookoutek, park Gutovka nebo Muzeum fantastických iluzí).
Celý týden se nesl ve velmi příjemné, přátelské a sdílné atmosféře. Všichni, včetně dětí i lektorů, si celý týden náležitě užili.

 

Skip to content