Kritéria hodnocení čtenářského deníku

Zápis ve čtenářském deníku musí obsahovat hlavičku se jménem autora, ilustrátora, nakladatelství, roku vydání a data čtení/zápisu. Tuto hlavičku si mohou děti do sešitu vlepit a vyplnit. Dále je podstatný vlastní zápis o knize. Děti SVÝMI slovy popíší děj knihy a zhodnotí, co se jim líbilo, co je bavilo a proč. Text bude úměrný 4. třídě (minimálně 1/2 strany A4 souvislého textu). Vzhledem k tomu, že jde o domácí dlouhodobou práci, bude text i gramaticky správně a bude čitelný, krásně zapsaný. Zápis je doplněn barevným obrázkem toho, co děti na knize zaujalo. Posledním kritériem je včasné odevzdání (tolerance dva dny zpozdění). Po termínu již nebude záznam hodnocen a zapomnětlivec dostane za 5.

Shrnutí:

vše správně= 1

chybí obrázek= stupeň dolů

chybí vlastní text, opis z obálky knihy= stupeň dolů

chyby v pravopise, neúhledné písmo= stupeň dolů

neodevzdá v termínu, odevzdá v toleranci 2 dnů= stupeň dolů

neodevzdá v toleranci, neodevzdá vůbec= 5

Skip to content