Hejného matematika a pracovní sešity

Krátká informace k Hejného matematice, o které jistě víte, ale jen pro jistotu 🙂

Hejného matematika je o samostatnosti, snaze přemýšlet a hledat různé možnosti a výsledky, naučit se diskutovat a rozvíjet komunikační schopnosti, umět si obhájit svůj názor na základě faktů a dokazatelných podkladů. To vše se nám prolíná do celé výuky.

Děti musí dělat chyby, aby našly správnou cestu.

Děti musí pochopit, mají ale právo nechápat a k nějaké látce se mohou dostat později než jiné děti.

Některé děti nemusí zvládnout vše. Stane se, že se v nějakém prostředí dostanou jen do určité úrovně. Až budou zralé, dostanou se v úrovních dál.

Pokud neví, musí si umět poradit. Najít, nebo vytvořit si pomůcky, které ho dovedou k cíli. Výsledek často nebývá to nejdůležitější, o čem matematika Hejného je.

Každé prostředí rozvíjí jinou část přemýšlení dětí. V každém prostředí je mnoho oblastí, které děti rozvíjí.

Ideál Hejného matematiky je v tom, že učitel a ani rodič nejsou přítomni a děti samostatně pracují či diskutují.
Pokud s dětmi prostředí procházíte, neříkejte, jak to má být. Ptejte se. Často to bude trvat o mnoho déle, než kdybyste jim to řekli, ale pro děti to bude mít o mnoho větší přínos, což je pro nás všechny nejdůležitější. 🙂

A ano, v pracovních sešitech mají děti chyby. Až dokončíme sešit, budeme ho procházet znovu. Chci, aby si děti uměly chyby najít samy, popřípadě mezi sebou. Je to pro ně o mnoho přínosnější, než když jako učitelka přijdu a chybu jim opravím.
Také jsou zde cvičení, která nemají dopočítaná. Buď to jsou cvičení, které žáci nestihli, nebo jsme je nepočítali. Již z předešlého ročníku máme stejný způsob. Vše zpětně si mohou dopočítávat doma, vracet se, přepočítávat,…

Naopak testování je jiná kapitola.
K výsledné známce pro mě bude zásadní, jakým způsobem zvládají násobilku a písemné a pamětné sčítání. Prostředí, ve kterých pracujeme nás ke všemu tomuto vedou.

Skip to content