Hrajeme si na školáka

Srdečně Vás zveme na přípravný kurz pro budoucí žáky prvního ročníku.

 

Cílem tohoto kurzu je usnadnit dětem přechod z mateřské školky do prvního ročníku základní školy. Děti si vyzkoušejí, jaké je to ve škole, co vše již umí a v čem je potřeba se ještě zlepšit. Kurz je určen pro děti a jejich rodiče. Je rozdělen do dvou hodin, z každé si děti odnesou malou pozornost a spoustu zážitků.

Hodiny jsou zaměřeny především na:

  • posílení grafomotorických dovedností
  • rozvíjení zrakového a sluchového vnímání
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • rozvíjení početních představ

Charakter hodin je především motivační. Výuka probíhá společně s rodiči a směřuje k postupné přípravě na práci ve škole.

Jednotlivé hodiny:

15. 3. 2018 od 17.00 – Pohádková matematika
22. 3. 2018 od 17.00 – Nebojím se písmenek

Eva Křivanová

Skip to content