Informace k prezenční výuce žáků 1. a 2. tříd

Ve středu 18. 11. se žáci 1. a 2. tříd vrací zpět do školy k prezenční výuce. Návrat dětí do školy je podmíněn pravidly, která jsou obsažena v manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají), proto bude příchod žáků organizován podle harmonogramu:

7:40 hod. – 1. A a 2. A

7:50 hod. – 2. C a 1. C

8:00 hod. – 1. B a 2. B                                                      

Žáci 1. tříd budou do školy vstupovat hlavním vchodem, žáci 2. tříd budou vstupovat vchodem napravo od hlavního vchodu. TU nebo AP si děti v daném čase vyzvednou před školou. Prosíme rodiče o dochvilnost. Děkujeme.

 

Provoz ranní družiny je z důvodu zachování homogenních skupin zrušen.

Odpolední provoz ŠD bude také probíhat v režimu homogenních skupin a to do 17:30. Vzhledem k tomu, že neprobíhá žádná zájmová činnost, je potřeba, abyste vychovatelům upřesnili dobu odchodu vašich dětí. Děti si můžete vyzvedávat kdykoli během odpoledne přes videotelefon vyjma v době pobytu venku 13.30 – 15 hod.

 

Obědy mají všechny děti přihlášené, odhlášení obědů si již řešíte individuálně. Obědy budou probíhat podle hygienických nařízení a podle časového harmonogramu:

11:40   1. A                                                    12:10   2. A

11:45   1. C                                                    12:15   2. C

11:50    1. B                                                    12:20   2. B

Během pobytu dětí se bude ve třídách pravidelně a intenzivně větrat, proto dětem raději dejte vícevrstevné teplejší oblečení. Výuka bude v případě příznivého počasí probíhat i venku. V rámci hygienických pravidel je při vzdělávání ve škole zakázán zpěv a tělesná výchova.

Po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě i ve školní družině mají všichni žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit ROUŠKY. Prosíme, aby děti měly u sebe alespoň 2 roušky na den na výměnu.

V případě podezření na onemocnění Covid- 19 informujte ihned svého třídního učitele.

 

Děkujeme vám všem za spolupráci a podporu.

Na děti se již těšíme a věříme, že se ve škole již všichni brzy sejdeme.

Skip to content