Screeningové testování žáků a hygienická opatření

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok začíná 1.9.2021

 

  • Žáci 2. a 9. tříd se testují antigenními testy ve středu 1. září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Žáci s ukončenou vakcinací (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo prodělanou nemocí (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid19) se netestují, tuto skutečnost doloží platným certifikátem nebo potvrzením. Žák může doložit i negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • Žáci 1. tříd se testují ve čtvrtek 2. září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září.
  • Čtvrtý a další test (1x týdně) do konce září bude prováděn po vyhodnocení výsledků testování na základě rozhodnutí KHS.
  • Všichni žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy (respirátor nebo nanoroušku).
  • Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci výuky účastnit, ale po celou dobu pobytu ve škole bude mít nasazený respirátor, bude dodržovat rozestup 1,5 m nebude moci cvičit v tělocvičně, nesmí zpívat. Svačit a obědvat bude odděleně. [www.edu.cz – vyjádření]
  • V případě testování žáků 1.-3. tříd je umožněna asistence zákonného zástupce a testování proběhne v prostoru školní jídelny v době 7:15 – 7:30 hod.
  • Při pozdějším příchodu do školy nebo mimo testovací den se žák testuje pod dohledem pověřené osoby po svém příchodu. Ve vrátnici školy se nahlásí a počká na vyhrazeném místě v šatně na příchod pověřeného personálu.

 

Typ antigenních testů: Genrui BioTech test

 

Skip to content