Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ

V září 2019 byl na naší škole zahájen první tříměsíční intenzivní kurz češtiny pro žáky s OMJ. Cílem je poskytnout žákům výuku češtiny jako druhého jazyka v kratším časovém úseku. Kurz se snaží odstranit zásadní bariéru dítěte s OMJ při dosažení školního úspěchu, napomáhá úspěšnému začlenění do kolektivu dětí a adaptaci na nové prostředí. Výuka probíhá čtyři vyučovací hodiny od pondělí do pátku . Výukový program je postaven tak, aby se žáci aktivně seznamovali s českým jazykem a uměli ho používat v běžných situacích. Na každý měsíc je připraven program, který prakticky doplňuje výuku. Jednou z akcí pro žáky s OMJ byl i výlet na Pražský hrad.

 

Tento projekt je hrazen z Evropských strukturálních a investičních fondů OPPP Praha.

Skip to content