Intenzivní jazykový kurz češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ

9.prosince byl ukončen první jazykový kurz, kterého se zúčastnilo 8 žáků. Výuka probíhala každý den čtyři vyučovací hodiny. Cílem tohoto kurzu je vytváření slovní zásoby, rozvíjení dovednosti porozumět sdělení a jednoduše na ně reagovat v řečové komunikaci v běžných školních a životních situacích. Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle věku, učili se také základní poznatky o České republice, Praze a poznávali Prahu 13. Všem žákům přejeme mnoho úspěchů v zapojení do kolektivu ve svých kmenových třídách.

Helena Bumbálková a Lucie Capková

Skip to content