Karty na mléko – předběžné informace pro rodiče

V naší škole je možné odebírat mléko, mléčné výrobky a další produkty zdravé výživy. Dodávku zajišťuje firma Happysnack formou předplacených karet.

 

Během září 2017 obdrží noví žáci školy plastové karty na mléko, mléčné výrobky a další produkty zdravé výživy. Podobně získají nové karty i ti žáci, kteří své kartičky ztratili nebo poničili. Ostatní žáci používají své původní kartičky.

 

Pro výběry z automatu je třeba předem kartu nabít určitou finanční částkou (proto název „předplacená karta“).
Ke kartičce bude dodán i letáček s dalšími informacemi a s návodem, jak postupovat při platbě.
Kartička bude automaticky přiřazena určitému žákovi (dle databáze). Kartička má své číslo a heslo, které slouží k platbě. Na každou novou kartičku je třeba pak čitelně napsat jméno žáka, ve vlastním zájmu možno nesmazatelně (jinak kartičku musím dohledat v databázi). Z uvedeného plyne, že si nelze kartičky vyměňovat.

 

Ztracené i nalezené kartičky je třeba co nejdříve nahlásit (buď mně nebo třídní učitelce). U ztracených kartiček je vhodné kartu co nejdříve zablokovat (mohou i rodiče).
Aktivační poplatek u prvního nabití karty je 10 Kč (bude stržen z výše dobitého kreditu).
Tento poplatek je stejný i při převodu financí na novou kartu (v případě ztráty a vystavení nové karty).

 

Všichni žáci školy mají přístup k dotovaným výrobkům. Je pak pouze na uvážení rodičů, zda děti budou chtít kartu využívat či nikoli. Rodiče mohou také ovlivnit výběry dětí z automatu (určit omezení na určité druhy výrobků, stanovit denní limit odběru i sledovat čerpání).

 

Rozdávání karet žákům nastane, jakmile firma Happysnack přiřadí v systému karty žákům naší školy.

 

Škola se účastní i projektu Ovoce a zelenina do škol (pro1.stupeň) – to ale zajišťuje jiný dodavatel a nemá to souvislost s touto kartičkou.

 

Nejdůležitější odkazy na webovou stránku dodavatele produktů:

 

V případě nejasností se obracejte mailem na medulova@zstravnickova.cz nebo osobně na paní učitelku Medulovou.

 

Vladimíra Medulová

Skip to content