Kdo jsem?

I my, žáci 4.A, jsme se zapojili do projektové výuky. A protože se náš třídní učitel Jakub Jelínek v přírodovědě pohybuje jako ryba ve vodě a jeho hodiny vlastivědy jsou pro nás vždy zábavou, byla volba předmětu hned jasná. Stačilo tedy jen vybrat téma. Zvolili jsme SAVCE a zadání projektu bylo na světě.

A co takový projekt obsahoval?

Každý z žáků si vybral svého savce a doma vypracoval referát. Při hodině si pak každý z nich vyzkoušel, jaké to je, prezentovat svou práci před celou třídou.

O hodině výtvarné výchovy poté každý namaloval svého živočicha. Ale tímto práce na projektu zdaleka ještě neskončila.

Využili jsme téma rovněž při hodině Informatiky, kdy jsme v rámci vyhledávání informací na internetu, práci s textem v programu Word a vkládáním obrázků, vytvořili podle zadané šablony důležité a zajímavé informace o jednotlivém savci.

A abychom se při práci procvičili i v dalším předmětu, a to konkrétně předmětu český jazyk, práci ve Wordu museli žáci vypracovat celou v první osobě, bez použití názvu konkrétního savce.

A proč to všechno?

Protože jsme se chtěli svou prací nejen pochlubit, ale také poskytnout získané informace dalším žákům ve škole. Vytvořili jsme pro ně na chodbě u naší třídy nástěnku, kde si každý žák školy může ověřit své znalosti a pokusit se uhádnout o jakého savce se jedná. Jako malou nápovědu pak mohou využít obrázky savců, které jsme k tomu vytvořili.

Tak se přijďte všichni podívat a ověřit si, nakolik se nám práce povedla 😊

Ale tímto náš projekt ještě neskončil! Protože se budeme na Informatice učit práci s PowerPointem, využijeme získané informace i zde. Už se moc těšíme, jak naši práci převedeme do elektronické podoby. 😊

Skip to content