Klub Rozmanitý svět

V naší škole existuje již několik let klub Rozmanitý svět. Umožňuje pravidelná setkávání dětí (převážně 9-12 let). V rámci klubu Češi i cizinci postupně poznávají zajímavosti okolního světa, ať jde o české reálie nebo o širší okolí (Evropa, svět). Poznáváme Prahu – vycházky po kulturních památkách, návštěva různých výstav, muzeí, ale i památek přírodních a technických. Zajímáme se také o cizí země a jejich tradice. Kromě toho máme i výtvarné aktivity, pracujeme s počítačem, rozvíjíme znalosti českého jazyka, hrajeme si.

 

Scházíme se dvakrát týdně odpoledne. Střídáme pobyt dětí ve škole s vycházkou. Z posledních větších akcí můžeme zmínit např. vycházky na Petřín, kolem Karlova (letohrádek Amerika, Karlov, Ztracenka), po smíchovských pamětihodnostech (Anděl, Malostranský hřbitov, Bertramka), výstava K. Kintery v Rudolfinu, z aktivit ve škole zejména výtvarnou dílnu na téma přírodniny.

 

Do konce roku plánujeme ještě návštěvy dalších památek (Anežský klášter, Poštovní muzeum apod.) a druhou výtvarnou dílnu.

 

Vladimíra Medulová

 

Skip to content