Klub Rozmanitý svět

Klub Rozmanitý svět byl v naší škole založen pod patronací Městské části Praha 13 a je financován Ministerstvem vnitra v rámci integrace cizinců – stejně tak jsou ovšem na akcích klubu vítáni i Češi. Je zde prostor pro sbližování a komunikaci mezi dětmi z různých kultur. Předmětem schůzek je především česká historie a kulturní památky Prahy, ale i seznámení s cizími zeměmi a jejich památkami. Chodíme na vycházky po Praze nebo na výstavy. V rámci klubu probíhá i další zájmová činnost – zejména výtvarné dílny, různé společenské hry apod. Součástí klubu je i rozvíjení českého jazyka formou her. Setkávání členů klubu se zpravidla koná jednou týdně.

Konkrétní termín závisí na možnostech dětí (školní rozvrh, další zájmové kroužky) i lektorů. Děti z 1. stupně přicházejí většinou z družiny a mohou se do ní vrátit. V případě vycházek je ovšem návrat společný.

 

Vstupy na výstavy jsou pro účastníky zdarma (jsou hrazeny ze speciálních fondů).

Prostředky na výtvarné dílny jsou rovněž dotovány. Za své výrobky platí účastníci pouze symbolické částky podle ceny materiálu a počtu výrobků.

 

Členové klubu se nemusí účastnit všech akcí, ale budou vždy přednostně informováni o plánech.

 

Hlásit do klubu se můžete na adrese medulova@zstravnickova.cz nebo u třídních učitelek.

 

Vladimíra Medulová

 

Skip to content