Klub Rozmanitý svět

V naší škole existuje už delší dobu klub Rozmanitý svět. Pravidelné setkávání dětí převážně ve věku 9-12 let umožňuje postupně poznávat zajímavosti okolního světa. Jde o české reálie i o tradice cizích zemí např. povídání o Praze a o České republice, seznamování se s památkami, ale také výtvarné aktivity, práce s počítačem, doučování češtiny. Navštěvujeme různé výstavy, muzea, památky, zahrady, parky apod.  Je užitečné pro malé Čechy i cizince zorientovat se ve svém širším okolí.

Scházíme se jednou nebo i dvakrát týdně odpoledne. Střídáme pobyt dětí ve škole a venku. Z posledních vycházek to byly např. pražské mosty nebo muzeum voskových figurín Grévin, z aktivit ve škole pak výtvarná dílna na téma podzim.

Jedná se o dotovaný program, takže žádné kurzovné se neplatí, děti hradí pouze vstupné.

Vladimíra Medulová

Skip to content