Konference projektu PRIMAS Praha 13

Ve středu 22. května 2019 proběhla v obřadní síni MÚ Praha 13 konference projektu PRIMAS (Porozumění, Respekt, Inkluze, Multikultura, Aktivita, Spolupráce), financovaného z fondů Evropské unie a MÚ Praha 13.

 

Úvodní slovo paní místostarostky RNDr. Marcely Plesníkové otevřelo velmi zajímavou a dle jejích slov inovativní akci, která vybočovala z představy běžné konference. Všech deset základních škol zapojených do projektu připravilo vlastní ukázky práce, jichž se účastnili pedagogové a české děti společně se žáky s odlišným mateřským jazykem. Atmosféra byla velmi přátelská a uvolněná, žáci obcházeli jednotlivá stanoviště, aby se vzájemně seznámili s nabízenými aktivitami. A co bylo k vidění? Různé soutěžní hry, práce s tablety, s 3Panelem apod. Lektoři PRIMASu zapojili zájemce do kreativní práce s výukovými stavebnicemi iTriangle EDU a iTriangle STEM.

 

NAŠE ŠKOLA se prezentovala ukázkami animace, na které se podíleli spolu s paní učitelkou Capkovou a Repčákovou žáci 8. ročníku – čeští i ti s odlišným mateřským jazykem. A zájem byl velký!

 

Všichni též ocenili možnost dát si výborné koláčky a chlebíčky k svačině, řízečky k obědu, kdykoli vodu, čaj, kávu.

 

Marcela Fuglíková

 

Skip to content