Krajina všemi smysly

Na začátku byla má touha učit prvouku v přírodě. Našla jsem projekt „Jděte ven“ a s chutí se zapojila. Druhým impulzem byla má závěrečná práce na katedře VV na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Na konci je spousta nadšených dětí a jedna velmi podařená výstava našich zážitků z propojení výuky venku a výtvarné činnosti. Krajina všemi smysly je projekt, který nás zvedl ze školních lavic a připravil nám nevšední poznatky našich smyslů v krajině. V parku jsme lovili vůně do skleniček, které jsme následně zdobili tak, jak nám to připomínalo vůni uvnitř. S velkýma, předem připravenýma ušima jsme zase poslouchali a malovali, co všechno v přírodě můžeme slyšet. Z papírové hmoty jsme modelovali naši snovou krajinu a při tom se dozvěděli spoustu zajímavého o tom, z čeho se krajiny světa mohou skládat, jaké jsou v krajině prvky. Zrakem jsme důkladně prozkoumali školní zahradu a pak ji společně nakreslili na obrovský formát. Dětem se ale malba vůbec nelíbila. Že nevíte proč? Protože je hrozně moc celá zelená!

 

A co nám zbývá? Chuť jsme v přírodě objevovali intenzivně. Upekli jsme si svůj chleba (o tom jsme psali v minulém čísle), ochutnali med na medové snídani, napekli jsme martinské koláčky. Výtvarně jsme zpracovali téma cesty chuti krajinou. Zjišťovali jsme, co se vše musí stát, než něco začne „chutnat“. Hledali jsme cestu od semínka, přes květinu, pyl, včelku až k lahodnému medu. A kolik takových cest jsme našli? Nepočítaně! Každý měl svou jedinečnou a ještě nám jich spousta zbyla.

 

Vrcholem celého projektu byla vernisáž venkovních instalací a příjemné posezení s rodiči a dětmi. I za nepříznivého mrazivého větru jsme prošli Martinskou cestu světla a večer si náležitě užili.

 

Výstava všech prací byla k vidění na radnici, za což bych ráda poděkovala panu Bohdanu Pardubickému, za pomoc s instalací výstavy moc děkuji celé rodině Bodských!

 

Za třídu 2. C
paní učitelka Kristína Pekárková

 

Skip to content