Kritéria pro zápis do ZŠ

Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2020/2021 tři první třídy po 25 žácích. Třídy mohou mít skupiny bez zaměření nebo s rozšířenou výukou tělesné výchovy a s výukou matematiky metodou prof. Hejného. S výukou anglického jazyka začínají všechny první třídy. Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku přijímány:

 

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy v době zápisu

 

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu

 

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Chýnice (na základě dohody o vymezení školského obvodu uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenou obcí)

 

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ hl. m. Prahy

 

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hl. m. Praha, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium: ostatní uchazeči

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

 

Školský obvod FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744:

 

 

Bellušova                              

Drahelčická

Fantova

Holýšovská

Chlupova

Jeremiášova- jižně od Rozvadovské spojky

K Chabům

K Jinočanům

K Náplavce

K Řeporyjím

Ke Studni

Mirešická

Na Klínech

Nad Brůdkem

Neustupného

Oistrachova

Otavova

Pod Náplavkou

Pod Vrškem

Podle lomu

Na Samotě

Poncarova

Smíchovská

Trávníčkova

U Hasičské zbrojnice

V Brůdku

 

+ obec Chýnice  

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

 

Kritéria pro zápis jsou ke stažení v PDF.

Skip to content