Programování Scratch – pokročilí

Cena a počet lekcí:
Termín:

Programování Scratch – pokročilí

=== připravujeme  ===

Na kroužku budeme prohlubovat znalosti v programování. Kroužek je určen pro děti, které pracují v Scratchi druhým rokem nebo více.

Na kroužku budeme prohlubovat své znalosti v blokovém programování v prostředím Scratch. Úlohy budou náročnější, navážeme na znalost jednotlivých příkazů a budeme je dále rozvíjet. Tím budeme rozvíjet logické uvažování, algoritmické myšlení, schopnost řešit problémy a kreativitu.

Kroužek je určen pro žáky z různých škol, nejen pro žáky FZŠ Trávníčkova.

https://tib.cz/krouzky/krouzek/388

Termín: připravujeme

Cena: 2 290 Kč / pololetí

Lektor: Petr Pavlín

Trvání kroužku: 19.9.2022 – 16.6.2023

Skip to content