Sebeobrana

Cena a počet lekcí:
Termín:

Pro děti 1. – 9. třídy

Tel.: 222 315 932

Pondělí – čtvrtek, možnost vyzvedávání ze ŠD

1400 Kč/pololetí

www.sebeobranabivoj.cz

info@judobivoj.cz

Skip to content