Letní kurz českého jazyka pro cizince

Letošní ročník kurzu byl opravdu povedený. Sešly se děti z budoucích druhých a čtvrtých ročníků. Zopakovaly si, co všechno se učily v minulém školním roce a rozšířily si slovní zásobu z mnoha dalších oblastí českého jazyka. Ve středu jsme se vypravili do Národopisného muzea, kde jsme měli možnost porovnávat českou kulturu s původní kulturou dětí, dozvědět se něco o modrotisku a o kultuře trampingu. Cestou jsme se také zastavili na prolézačkách u petřínského vrchu. Na závěr jsme si pochutnali v cukrárně na
zmrzlince.

 

Výlet pro nás byl natolik inspirující, že jsme získané poznatky využívali během zbytku kurzu. Povídali jsme si o tradicích, které jsme propojovali s lidovou slovesností. Poslední den nás navštívila paní hospodářka Dohnalová, která nám ukázala, jak si jednoduše vytvořit dárkové taštičky. Po týdnu plném zážitků a nových přátelství jsme si také odnášeli vlastní výrobek.

 

Jana Repčáková, Helena Bumbálková

 

 

Skip to content