Letní příměstský tábor

Nadále pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. V červenci proběhl týdenní „Letní příměstský tábor za poznáním českých míst“ ve spolupráci se ZŠ Brdičkova pod vedením Radka Skály a Evy Skálové v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání.“

V pondělí si děti vyrobily výleťácké deníčky, do kterých sbíraly razítka a zapisovaly si zážitky. Jejich první cesta vedla do Planetária (program Polaris), do Stromovky, na Pražský hrad a na Petřín, odkud jely lanovkou. V úterý jely rychlíkem do Plzně, kde navštívily Techmánii. Večer je čekal táborák a přespání ve

Skip to content