Letní příměstský tábor

Nadále pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. V červenci proběhl týdenní „Letní příměstský tábor za poznáním českých míst“ ve spolupráci se ZŠ Brdičkova pod vedením Radka Skály a Evy Skálové v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání.“

V pondělí si děti vyrobily výleťácké deníčky, do kterých sbíraly razítka a zapisovaly si zážitky. Jejich první cesta vedla do Planetária (program Polaris), do Stromovky, na Pražský hrad a na Petřín, odkud jely lanovkou. V úterý jely rychlíkem do Plzně, kde navštívily Techmánii. Večer je čekal táborák a přespání ve stanech na pozemku školy. Ve středu si po skvělé čerstvé snídani zabalily a vyrazily do Berouna, odtud šly na Tetín (tam je čekal skvělý oběd v podobě řízků s bramborem v místní restauraci) a do Srbska. Čtvrtek byl ve znamení KPČ. Jely vlakem do Benešova a pokračovaly na prohlídku zámku Konopiště. Dokonce se stihly i vykoupat v nedalekém rybníku a viděly i několik druhů dravých ptáků. V pátek je čekala návštěva Zemědělského muzea, kde kromě jiných zajímavostí, viděly děti také průřez včelího úlu. Na závěr se jely vláčkem vykoupat do Jinočanského rybníka.

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Mgr. Eva Skálová

 

Skip to content